Värme

Vi utför arbeten med alla typer av värmesystem. Nedan beskriver vi lite mer utförligt om de olika värmesystemen som vi installerar och om hur vi kan hjälpa just Dig.

Förutom de nedanstående exemplen installerar vi även gas, pelletsbrännare, vedkaminer, oljepannor, vedpannor och elpannor.

Alla värmesystem har genomgått avancerade tester och har bra garanti och försäkringar som ingår i priset. Behöver du hjälp med finansieringen så har vi möjlighet att även hjälpa med det. Så oavsett vilken bostadstyp du har kommer vi att göra vårt yttersta för att hitta en bra lösning för dig.

värme-radiator

Luftvärmepump

Luftvärmepump tar värmen ur uteluften. Pumparna är väldigt populära och ger en väldigt stor besparing i både energi och pengar. Uppvärmningskostnaderna brukar nästan halveras.

Värmepumpar

En ny värmepump hjälper dig att spara både pengar och energi. Vi arbetar med olika typer av värmepumpar som hämtar energi och värme från jord, berg, vatten och luft. Värmepumparna har utvecklats väldigt mycket de senaste åren och är idag väldigt energieffektiva.

Frånluftsvärme

Med frånluftsvärme återanvänder man värmen i den luft som vanligtvis brukar ventileras ut. Man tar vara på energin och producerar värme i form av varmvatten och vanlig värme.

Uteluftsvärme

Med uteluftsvärme tar man vara på värmen i uteluften. Energin ger sedan både värme och varmvatten hemma. Uteluftsvärme är en bra lösning när man inte kan använda sig av jordvärme eller bergvärme.